Narodowe Czytanie 2017

WP_20170910_05310 września w Korolówce Osadzie odbyła się VI edycja akcji „Narodowe Czytanie”.
Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo
polskiej literatury i potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia tożsamości.

W tym roku na wspólną lekturę Polacy wybrali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Jest to dramat w trzech aktach, przedstawiający opowieść o Polsce i Polakach, o sukcesach, ale też
o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach. Powstał on na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną – chłopką z podkrakowskich Bronowic.

Czytali:

Wójt – Pan Tadeusz Sawicki,

Sekretarz Urzędu Gminy – Pan Andrzej Kratiuk,

Radny Korolówki Osada – Pan Wojciech Kraszczyński,

Radny wsi Żuków – Pan Andrzej Sakowicz,

Sołtys Korolówki Osada – Pani Katarzyna Mich,

Ksiądz Proboszcz Jarosław Gałązka,

Kierownik Referatu Kultury i Oświaty – Pani Marta Wawryszuk,

Pracownik Referatu Kultury – Pani Marzena Kosior,

Przewodnicząca KGW w Korolówce Osadzie – Pani Iwona Kraszczyńska,

Mieszkańcy Korolówki Osada: Pani Marta Pińkowska, Pani Bożena Zielińska i Pan Jan Zieliński.

Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Włodawa: Pani Marzanna Semeniuk, Pani Agnieszka Bilicz – Lejko, Pan Andrzej Stanicki oraz Dyrektor ZSCKR w Korolówce Osadzie Pan Leszek Młynarczyk.

Nauczyciele: Pani Małgorzata Żakowska, Pan Krzysztof Oksytiuk, Pani Barbara Lejko, Pani Ewa Żakowska i Pan Marcin Wereszczyński.

Dyrekror BPG Włodawa Pani Regina Ignatiuk oraz bibliotekarze: Pani Lucyna Milart
i Martyna Ozimek.

Organizator: Wójt Gminy Włodawa i Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa.

Współorganizatorzy: Radny Wojciech Kraszczyński, Sołtys Katarzyna Mich, Rada Sołecka, KGW i  Świetlica Wiejska w Korolówce Osadzie, PG nr 2 we Włodawie, SP w Żukowie,
SP w Różance, SP w Orchówku.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji Narodowe Czytanie 2017 i zapraszamy za rok!

WP_20170910_052

WP_20170910_060

WP_20170910_080

WP_20170910_070

WP_20170910_042

WP_20170910_086

WP_20170910_093

WP_20170910_109

WP_20170910_113

WP_20170910_128

WP_20170910_100

 

Dodaj komentarz