BPG Włodawa w Susznie realizuje zadania biblioteki powiatowej

Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 20013 r. poz. 595 ze zm.), art. 19 i art. 20a ust. 2 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), uchwały
Nr XXXI/250/14 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz uchwały
Nr XLVI/302/14 Rady Gminy we Włodawie z dnia 29 stycznia 2014 przyjęła do realizacji zadania powiatowej biblioteki publicznej z dniem 1 lutego 2014 roku.

 

Komentarze zamknięte.