Jedenasta edycja „Narodowego Czytania”

 

10 września w sobotę odbyła się jedenasta edycja ,,Narodowego Czytania”, wspólnie przeczytaliśmy Ballady i Romanse Adama Mickiewicza.

Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury.

Powstanie większości ballad wiąże się z okresem, kiedy Mickiewicz mieszkał
w Wilnie i w Kownie. To czas niespełnionej miłości poety do Maryli Wereszczakówny. Innym elementem mającym wpływ na charakter Ballad
i romansów jest niewątpliwie przyroda. Poeta wyniósł z dzieciństwa znajomość ludowych podań i legend.

Spotkanie rozpoczęliśmy od ballady Romantyczność, która jest utworem programowym, stanowi wyraz ideowych i artystycznych przekonań poety. Treść stanowi zapowiedź tematów i  problemów, takich jak nieszczęśliwa miłość, przenikanie się świata żywych i umarłych, intuicja i wiara jako narzędzie poznania świata, motyw szaleństwa oraz ludowość.

Balladę przeczytali:
Pan Dariusz Semeniuk – Wójt Gminy Włodawa,
Pani Urszula Kazub – reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Susznie.

Następnie przeczytaliśmy balladę Powrót Taty przedstawia ona dzieci modlące się przed cudownym  obrazem, proszące Boga i Najświętszą Matkę o szczęśliwy powrót Ojca.

Utwór zaprezentowali:

Pani Krystyna Romaniuk – Radna Gminy Włodawa,
Pani Dorota Linkowska – Radna Gminy Włodawa,
Pani Anna Czajka – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Lilije  to ballada dotycząca problemów etycznych. Mickiewicz po raz kolejny obraca się w kręgu norm obyczajowo-moralnych, nawiązuje do ludowego poczucia sprawiedliwości mówiącego, że nie ma zbrodni  bez kary. O ludowych korzeniach ballady świadczy przenikanie się świata rzeczywistego
z nadprzyrodzonym.

Balladę przeczytali przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Różance:
Pani Agnieszka Bilicz- Lejko – dyrektor SP w Różance,

Pani Bogumiła Baj – rodzic,
Pan Krzysztof Oksytiuk – nauczyciel,
Krzysztof Baj –uczeń klasy  8,
Jakub Bzowski – uczeń klasy 6,
Błażej Okoński – uczeń klasy 6.

Utwory Rybka i Kurhanek Maryli przeczytali przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Orchówku:

Pan Andrzej Stanicki – dyrektor SP w Orchówku,
Pani Sylwia Bzowska – nauczyciel,
Pani Teresa Beata Paszkiewicz- nauczyciel bibliotekarz,
Julia Benesz – uczennica klasy 8,
Maja Chomiuk- uczennica klasy 8,
Krystian Kratiuk – uczeń klasy 8,
Maciej Sosiński- uczeń klasy 8.

Rybka jest balladą, w której Mickiewicz oparł się na ludowej pieśni o porzuconej dziewczynie i karze, jaka spotkała sprawcę tej tragedii. Mamy więc do czynienia z poczuciem sprawiedliwości prostego ludu – przekonaniem, iż nie ma niepomszczonej zbrodni. Kara spotykająca złoczyńcę jest nieuchronna i dotkliwa.

Kurhanek Maryli jest romansem opo­wia­da­ją­cym o uczu­ciach trzech osób, roz­pa­cza­ją­cych po śmier­ci mło­dej dziew­czy­ny – Ma­ry­li. Sta­no­wi przy­kład sil­nej in­spi­ra­cji lu­do­wo­ścią, sy­tu­acja zo­sta­ła osa­dzo­na w re­aliach li­tew­skiej wsi.

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Żukowie przeczytali Świteziankę i To lubię.

Świtezianka jest balladą ilustrującą wśród ludu przekonanie o nieuchronności kary za popełniony grzech, w tym przypadku niedotrzymanie przysięgi. Mickiewicz wykorzystał w tym celu podanie głoszące, że nocami na brzegach jeziora Świteź ukazują się tajemnicze rusałki.

Myślą przewodnią ballady  pt. To lubię  jest przekonanie, że nie ma winy bez kary, a za popełnione grzechy czeka złoczyńcę pokuta. Tym razem grzesznikiem jest wiejska dziewczyna imieniem Maryla, która za życia pogardzała miłością parobków i tym samym przyczyniła się do śmierci jednego z nich. Teraz musi jako zjawa błąkać się po lesie, ponieważ w swoim życiu zgrzeszyła pychą i obojętnością wobec innych ludzi.

Zaprezentowali:

Pani Renata Grzegorczyk – dyrektor SP w Żukowie,
Pani Agnieszka Gabrylewicz – nauczyciel,
Pan Łukasz Bochen – nauczyciel.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i zapraszamy na kolejną edycję.

Dodaj komentarz