Kontakt

Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa

Suszno, Poleska 4

22 – 200 Włodawa

tel: 797 651 244

biblioteka@gmina-wlodawa.pl

Punkt Biblioteczny w Różance

(budynek po byłej RSP)

Godziny otwarcia:

piątek   16.00 – 20.00

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Biblioteka informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa
  w Susznie z siedzibą przy ul. Poleskiej 4, kod pocztowy: 22-200 Włodawa,
  numer tel.+48 797 651 244, adres e-mail: biblioteka@gmina-wlodawa.nazwa.pl
 2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Włodawa jest
  Pani Marzena Pawlik, adres e-mail: rodo@gmina-wlodawa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997
  z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 z późn. zm.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem konieczne dla korzystania z usług Biblioteki.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komentarze zamknięte.