Od 11 maja wznawiamy wypożyczenia książek dla czytelników.

Od 11 maja 2020 r. w Bibliotece Publicznej
Gminy Włodawa w Susznie, Filii Bibliotecznej
w Korolówce Osadzie oraz w Filii Bibliotecznej
w Orchówku wznawiamy wypożyczanie książek dla czytelników. Jednak w warunkach stanu epidemii w trosce o bezpieczeństwo nasze
i Państwa jesteśmy zmuszeni wdrożyć niezbędne środki ostrożności.


Oto kilka zasad obowiązujących w bibliotece i w filiach
od 11 maja 2020 r.

1.Wypożyczelanie z wolnym dostępem do półek nie będą dostępne dla czytelników –
książki, prasę, i inne materiały biblioteczne udostępnia bibliotekarz.

2.Zwracane zbiory będę poddane 3-dniowej kwarantannie.

3.Przy stanowisku obsługi czytelników może przebywać tylko jedna osoba.

4.Podczas wizyty czytelnik ma obowiązek zachowania wymaganego dystansu przestrzennego
tj. minimum 2 m.

5.Czytelnicy przebywający w bibliotece zobowiązani są do zakrycia twarzy przy pomocy odzieży
lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy oraz stosowania rękawic jednorazowych
i dezynfekcji rąk.

 Ograniczenia te będę obowiązywały do odwołania.

Dodaj komentarz