Orchówek

   Z dniem 1 stycznia 2023 roku została zawieszona działalność Filii Bibliotecznej w Orchówku. Budynek świetlicy wiejskiej, w którym znajdowała się FB zostanie wyburzony, a w jego miejscu zostanie wybudowana nowa remizo – świetlica. Gmina Włodawa, która jest właścicielem obiektu pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu br. a zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku. W planach budynku nowej remizo – świetlicy zostały przewidziane pomieszczenia na bibliotekę. W związku z tym po zakończeniu inwestycji i oddaniu do użytku budynku Filia Biblioteczna w Orchówku wznowi swoją działalność.

Komentarze zamknięte.