Regulamin konkursu plastycznego – „Projekt kapliczki”

                                                        REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pobrane

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻUKOWIE

I PUNKTU   PRZEDSZKOLNEGO W ŻUKOWIE   I W KOROLÓWCE

,, Projekt kapliczki”

 1.  Organizatorami konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa,         Rada Sołecka i Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie.
 2. Konkurs rozpoczyna się od 16 listopada 2015 roku i trwać będzie do 4 grudnia 2015 roku.
 3. Temat pracy konkursowej brzmi: ,,Projekt kapliczki” – wewnątrz , której zostanie umieszczona figurka Świętego Floriana wyrzeźbiona z drzewa.
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6 oraz do dzieci z oddziału przedszkolnego.
 5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

I kategoria – dzieci z oddziałów przedszkolnych,

II kategoria – uczniowie klas 1-3,

III kategorie – uczniowie klas 4 – 6.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe należy złożyć w Filii Bibliotecznej w Żukowie do 4 grudnia 2015 roku.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną przedstawiającą projekt kapliczki, wykonaną w dowolnej technice.
 3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Uczestnik konkursu powinien podpisać pracę: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace nie podpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników posłużą wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

        Warunki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Nagrody będą przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w danej kategorii.
 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 6. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie przekazana na apelu szkolnym oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki: bpgwlodawa.pl, natomiast zwycięzcom konkursu nagrody zostaną wręczone na uroczystości poświęcenia Kapliczki.

     Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wszelkich polach ekspozycji  oraz opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie biblioteki wwwbpgwlodawa.pl.
 4. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
  w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz